STAR-C forskningsstudie 2024-2025

Välkommen att delta i STAR-C forskningsstudie. Studien innebär att du kommer att antingen delta i en användargrupp som kommer att använda alla funktioner i Stjärn-appen, en mobilapplikation, under 6 månader eller i en kontrollgrupp som under de första 6 månaderna deltar genom att svara på frågeformulär initialt och vid 1, 3 och 6 månader i en begränsad version av appen. Efter dessa 6 månaderna får deltagare i kontrollgruppen tillgång till hela applikationen under en period på 6 månader, som innehåller en stjärnprofil som genererades när deltagandet började.

För att kunna delta behöver du ladda ned och installera mobilapplikationen via App Store eller Google Store.

När du sen öppnar appen behöver du skapa ett konto och bekräfta att du tagit del av informationen om studien, om hur dina uppgifter kommer att hanteras och användas anonymt i forskningssyfte och att du önskar delta i studien. Mer information finns även här.

Bra att veta: Forskargruppen har inte möjlighet att ge individuella medicinska råd och granskar inte hur varje enskild deltagare använder appen. Det personanpassade stödet ersätter inte ordinarie sjukvård, exempelvis vid pågående behandling, till exempel läkemedelsbehandling ska fortsättas med som planerat. Vårdgivare kommer inte att kunna se hur deltagare i studien använder appen.

Alla deltagare blir också kontaktade av en forskningsassistent via telefon eller epost inom de första två veckorna efter att bakgrundsfrågorna besvarats.

Det finns också möjlighet att delta i delstudier parallellt med deltagandet i forskningsstudien.