Hållbara levnadsvaneförändringar med hjälp av skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coaching (STAR-C )

 

STAR-C utvecklas i ett forskningssamarbete mellan Region Västerbotten och Umeå universitet och finansieras av FORTE 2019-2024 (STAR-C: Hållbara levnadsvaneförändringar med hjälp av skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coaching). Här finns en länk till projektets sida vid Umeå universitet.

Under perioden 2023-2024 kommer en större studie att genomföras med deltagare som bjuds in i samband med att man deltar i Västerbottens hälsoundersökningar. Om du har blivit inbjuden och vill få mer information finner du detta här

STAR-C utvecklar en mobil applikation som syftar till att ge personanpassat stöd i vardagen att förbättra levnadsvanor. Den bygger på erfarenheter från Västerbottens hälsoundersökningar och ger stöd inom områdena fysisk aktivitet, matvanor, konsumtion av alkohol och tobak, och vanor som påverkar stress.